0294.3 863 708 | ctk_travinh@gso.gov.vn
Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Trích yếu
Ngày ban hành
10/2023/TT-BKHĐT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông tư
Văn bản nghiệp vụ, thống kê
01/11/2023
09/2023/TT-BKHĐT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông tư
Văn bản nghiệp vụ, thống kê
09/10/2023
06/2023/TT-BKHĐT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông tư
Văn bản nghiệp vụ, thống kê
02/10/2023
613/QĐ-TCTK
Tổng cục thống kê
Quyết định
Văn bản nghiệp vụ, thống kê
07/07/2023
146/QĐ-TTg
Chính phủ
Quyết định
Văn bản nghiệp vụ, thống kê
01/02/2019
803/QĐ-TTg
Chính phủ
Quyết định
Văn bản nghiệp vụ, thống kê
28/06/2012