0294.3 863 708 | ctk_travinh@gso.gov.vn
Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Trích yếu
Ngày ban hành
60/QĐ-CTK
Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh
Văn bản nội bộ
Văn bản điều hành
14/12/2023
32/QĐ-CTK
Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh
Quyết định
Văn bản điều hành
11/08/2023