0294.3 863 708 | ctk_travinh@gso.gov.vn

Phỏng vấn ông Trần Văn Dũng - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh về mục đích, ý nghĩa cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

20/06/2024 09:39