0294.3 863 708 | ctk_travinh@gso.gov.vn

Sổ tay hướng dẫn tuyên truyền điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

26/07/2024 02:55

Để công tác tuyên truyền được thực hiện thống nhất, Tổng cục Thống kê biên soạn cuốn “Sổ tay Hướng dẫn tuyên truyền Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024” để các địa phương có cơ sở triển khai công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, thực hiện điều tra thu thập thông tin về các hộ dân tộc thiểu số theo đúng mục đích và yêu cầu của cuộc Điều tra.

Tin khác