0294.3 863 708 | ctk_travinh@gso.gov.vn
Hỗ trợ thông tin thống kê
  •   14/03/2024 06:24 AM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VỀ THỐNG KÊ THEO YÊU CẦUTrung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT thống kê, Tổng cục Thống kê có chức năng đầu mối thực hiện hoạt động dịch vụ thống kê theo nhu cầu của người dùng. Mọi hoạt động dịch vụ do Trung tâm thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trong lĩnh vực này.Các hoạt động dịch vụ của Trung tâm được thực hiện theo các nội dung sau:a. Phạm vi hỗ trợ thông tin thống kêTrung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê là đầu mối cung cấp dịch vụ hỗ trợ thông tin thống kê do Tổng cục Thống kê thu thập, tính toán, lưu trữ và công bố gồm:(1) Hỗ trợ thông tin thống kê;(2) Tổng hợp và phân tích số liệu thống kê;(3) Điều tra thống kê, khảo sát thị trường (Nội dung chi tiết trên trang Web của Trung tâm);(4) Tư vấn thông tin thống kê.b. Quy trình thực hiện– Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân (gọi tắt là Khách hàng) có nhu cầu sử dụng dịch vụ thống kê có thể liên lạc với Phòng Tư vấn và Dịch vụ thống kê, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê số điện thoại 024.37332997 và Email: sdc@gso.gov.vn;– Bước 2: Trên cơ sở nhu cầu dịch vụ thống kê của Khách hàng, Trung tâm sẽ phân loại dịch vụ, phối hợp với các đơn vị chuyên môn của TCTK để xác định khả năng đáp ứng, khối lượng công việc, ước tính chi phí dữ liệu, chi phí viết báo cáo phân tích, chi phí hành chính… và hồi đáp chi tiết cho Khách hàng;– Bước 3: Khách hàng có nhu cầu nếu chấp thuận dịch vụ thống kê, hai bên sẽ tiến hành thương thảo và ký kết Hợp đồng;– Bước 4: Sau khi Hợp đồng có hiệu lực, Trung tâm sẽ tiến hành triển khai thực hiện theo nội dung các điều khoản thống nhất trong Hợp đồng đã ký kết;– Bước 5: Khi yêu cầu về dịch vụ thống kê trong Hợp đồng đã hoàn thành, Trung tâm cùng Khách hàng sẽ tiến hành nghiệm thu và bàn giao kết quả;– Bước 6: Trung tâm và Khách hàng hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán Hợp đồng.c. Hồ sơ hoạt động dịch vụHồ sơ hoạt động dịch vụ do Trung tâm thực hiện sẽ gồm:(1) Yêu cầu hỗ trợ thông tin thống kê của Khách hàng bằng văn bản hoặc email;(2) Báo giá yêu cầu thông tin của Trung tâm cho Khách hàng bằng văn bản (Bản chào giá) hoặc email;(3) Hợp đồng cung cấp dữ liệu;(4) Bản số liệu, báo cáo phân tích theo yêu cầu của Khách hàng;(5) Hóa đơn tài chính;(6) Biên bản nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng;(7) Giấy tờ khác (khi có yêu cầu).d. Chi phí thực hiện: Theo nội dung thống nhất trong Hợp đồng.e. Thời hạn thực hiện: Theo nội dung thống nhất trong Hợp đồng.f. Cơ quan thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê.g. Kết quả thực hiện:– Bảng dữ liệu, phân tích số liệu theo yêu cầu của khách hàng;– Bảng thuyết minh, mô tả dữ liệu (nếu có).

Khai thác dữ liệu thống kê
  •   14/03/2024 06:22 AM

Ba Trung tâm Tin học thống kê thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê là các đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng nhiệm vụ được quy định cụ thể trong Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể:- Thiết lập, quản trị, vận hành, bảo trì hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và các dịch vụ mạng của ngành Thống kê, bao gồm: Mạng diện rộng (WAN) của ngành Thống kê, trung tâm máy chủ đặt tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, hệ thống thư điện tử, trang thông tin điện tử và các hệ thống công nghệ thông tin khác của Tổng cục Thống kê;- Chủ trì xây dựng và thực hiện các giải pháp kỹ thuật về bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin của ngành Thống kê;- Thực hiện bảo trì, hỗ trợ và tư vấn về công nghệ thông tin đối với hệ thống mạng của cơ quan Tổng cục Thống kê và 63 Cục Thống kê cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Xây dựng, chuyển giao và hỗ trợ sử dụng các phần mềm ứng dụng trong công tác của ngành Thống kê;- Xây dựng công cụ xử lý, tích hợp, quản lý, khai thác dữ liệu. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu thống kê bao gồm dữ liệu vi mô và dữ liệu vĩ mô thống kê;- Ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ về lĩnh vực công nghệ thông tin với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật;- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động;- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao. Ba Trung tâm Tin học khu vực là:- Trung tâm Tin học thống kê khu vực I (Trụ sở tại thành phố Hà Nội);- Trung tâm Tin học thống kê khu vực II (Trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh);- Trung tâm Tin học thống kê khu vực III (Trụ sở tại thành phố Đà Nẵng).Các Trung tâm Tin học thống kê khu vực có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Các Trung tâm Tin học thống kê khu vực thực hiện một số dịch vụ công nghệ thông tin sau:I. LẬP TRÌNH CÁC PHẦN MỀM THEO YÊU CẦU Ba Trung tâm Tin học thống kê thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê có bề dày kinh nghiệm trong việc Xây dựng, chuyển giao và hỗ trợ sử dụng các phần mềm ứng dụng trong công tác của ngành Thống kê:- Thiết kê, xây dựng, đào tạo chuyển giao các phần mềm phục vụ thu thập thông tin với nhiều hình thức: phiếu giấy, phiếu điện tử, … (CAPI, webform và các hình thức khác);- Quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thu thập thông tin từ giai đoạn lập bảng kê đến giai đoạn xử lý và công bố kết quả;- Xây dựng công cụ xử lý, tích hợp, quản lý, khai thác và trình diễn dữ liệu, số liệu điều tra.Sử dụng nhiều công nghệ lập trình linh hoạt và phổ biến trên thị trường để xây dựng các phần mềm ứng dụng trên window, trên web và thiết bị di động; Xây dựng ứng dụng nhận dạng ký tự thông minh OCR; Xây dựng cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu và ứng dụng khai thác dữ liệu vi mô; Trình diễn số liệu dạng dashboard; Trình diễn dữ liệu trên bản đồ với các lớp: Lớp hành chính; lớp Ủy ban; lớp biển, đảo; lớp sông; lớp đường giao thông…- Ngôn ngữ lập trình: C++, C#; VB Basic, VB.Net; HTML; CSS; JavaScrip; java; swift, Objective-C, flutter, python, PHP…- Công cụ lập trình: Android Studio; Visual Studio; Visual code; xCode; Cspro; …- Mô hình lập trình: MVC, Razor Pages, Web API…- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL server; SQLlite; Oracle; DB2; MySql; VisualFoxpro…- Hệ quản trị nội dung (CMS): Share point, Wordpress…

DỊCH VỤ THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU
  •   14/03/2024 06:20 AM

a) Trình tự thực hiện- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ thống kê gồm: (1) Cung cấp số liệu thống kê; (2) Cung cấp CSDL vi mô; (3) Điều tra thống kê; (4) Tư vấn thống kê cho hoạt động của mình, gửi đề nghị cung cấp dịch vụ thống kê bằng văn bản về Phòng Tư vấn và Dịch vụ thống kê, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê số điện thoại 024.37332997; Zalo: TTTV VÀ DVTK; Email: sdc@gso.gov.vn, trungtamtulieu@gso.gov.vn;- Bước 2: Căn cứ công văn (thư) đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ về thống kê, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê tiến hành phân loại dịch vụ cần đáp ứng và liên hệ với các đơn vị chuyên môn của TCTK để xác định khả năng, khối lượng công việc, tính giá thành… và trả lời cho đơn vị biết;- Bước 3: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu chấp thuận dịch vụ sẽ tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng;- Bước 4: Sau khi hợp đồng có hiệu lực, Trung tâm sẽ tiến hành triển khai thực hiện hợp đồng theo các điều khoản đã ký kết;- Bước 5: Khi hoàn thành khối lượng công việc, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Thống kê và bên đặt hàng sẽ tiến hành nghiệm thu và bàn giao kết quả;- Bước 6: Làm các thủ tục thanh quyết toán hợp đồng.b) Thành phần hồ sơ: 01 bộHồ sơ được gửi bằng đường Bưu điện, email hoặc đến trực tiếp Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê gồm:- Công văn đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân; - Giấy báo giá của Trung tâm;- Hợp đồng kinh tế;- Bản số liệu theo yêu cầu của khách hàng;- Hóa đơn tài chính cho khách hàng;- Thanh lý hợp đồng.c) Mức chi phí: Theo hợp đồng.d) Thời hạn giải quyết: Theo hợp đồng.e) Cơ quan thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Thống kê.g) Kết quả thực hiện: - Bản dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng;- Bảng thuyết minh, mô tả dữ liệu (nếu có).Địa chỉ: Trung tâm Tư vấn và DVTK, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Email: sdc@gso.gov.vn, trungtamtulieu@gso.gov.vn.Thông tin chi tiết về hoạt động Tư vấn thông tin thống kê có thể tham khảo trên trang Web của Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ thống kê: TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THỐNG KÊLiên hệ tại đây click

HƯỚNG DẪN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU TRA CỨU TƯ LIỆU THỐNG KÊ TẠI THƯ VIỆN THỐNG KÊ
  •   14/03/2024 06:19 AM

1. Mượn sách của thư việnĐộc giả được tra cứu và sử dụng miễn phí dữ liệu thống kê do Tổng cục Thống kê đã công bố tại Thư viện của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Thống kê.a) Trình tự thực hiện- Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ cần thiết trước khi đến thư viện:+ Với độc giả là học sinh, sinh viên và người đang đi làm: phải xin giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị đang học tập và làm việc.+ Với độc giả là lao động tự do hoặc đã nghỉ hưu: phải mang theo chứng minh thư/thẻ căn cước công dân.- Bước 2: Bạn đọc đến trực tiếp thư viện và trình bày yêu cầu mượn tài liệu với thủ thư (tên sách, tác giả, hoặc sơ lược nội dung ấn phẩm muốn tìm, …).- Bước 3: Thủ thư tìm và cung cấp tài liệu theo yêu cầu của độc giả.- Bước 4: Bạn đọc ngồi tra cứu tài liệu tại chỗ dưới sự giám sát của các thủ thư.- Bước 5: Tra cứu xong, độc giả trả lại tài liệu cho thủ thư.b) Cách thức thực hiện- Đến trực tiếp thư viện, xuất trình giấy giới thiệu/giấy tờ tuỳ thân;- Thủ thư sẽ hướng dẫn cách tra cứu tài liệu.c) Lệ phí: Miễn phí 2. Sao chụp tài liệu của thư viện theo yêu cầuMọi cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong nước và quốc tế có nhu cầu sao chụp ấn phẩm thống kê đang được lưu giữ tại thư viện có thể gửi yêu cầu đề nghị Phòng Hành chính và quản lý Thư viện, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê để được đáp ứng.a) Trình tự thực hiện- Bước 1: Khách hàng trực tiếp đến thư viện hoặc gọi điện thoại để đặt hàng phôtô tài liệu; truy cập vào Website thuvienthongke.com để đặt hàng.- Bước 2: Sau khi trao đổi, đạt được thoả thuận giữa hai bên, khách hàng phải đặt cọc ít nhất 50% giá trị đơn hàng (có thể dùng tiền mặt hoặc chuyển khoản).- Bước 3: Thủ thư mang tài liệu đi phôtô và hẹn thời gian trả tài liệu cho khách.- Bước 4: Khách hàng đến lấy bản phôtô theo lịch đã hẹn và thanh toán số tiền còn lại cho thư viện. Thủ thư sẽ cung cấp hoá đơn hoặc phiếu thu nếu khách hàng có yêu cầu.Với trường hợp khách hàng ở xa, thủ thư sẽ gửi tài liệu phôtô qua đường bưu điện cho khách.b) Cách thức thực hiện+ Đến trực tiếp thư viện;+ Qua đường bưu điện;+ Truy cập trang web thuvienthongke.com.c) Lệ phí:  Phí sao chụp theo quy địnhd) Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu phôtô (không bao gồm thời gian gửi tài liệu qua đường bưu điện).Địa chỉ: Tầng 01 Tòa nhà 7 tầng, Trung tâm Tư vấn và DVTK, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.Thời gian mở cửa: Sáng: 8h00’ – 11h30’, chiều: 13h00’ – 16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, tết (nghỉ theo quy định). Thông tin chi tiết về hoạt động Tra cứu thông tin tại Tư viện Thống kê có thể tham khảo trên trang Web: THƯ VIỆN THỐNG KÊ