0294.3 863 708 | ctk_travinh@gso.gov.vn

Ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiếu số năm 2024

02/07/2024 10:29

Sáng ngày 01/7/2024, tại xã Đa Lộc (huyện Châu Thành), Cục Thống kê phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trang kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Tới dự buổi lễ có Ông Lê Thanh Nam, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh; Ông Thạch Mu Ni, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh; ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; lãnh đạo, công chức Phòng nghiệp vụ Cục thống kê tỉnh, Chi cục thống kê khu vực Trà Vinh - Châu Thành; Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND xã Đa Lộc, điều tra viên… dự lễ ra quân. 

Quang cảnh lễ ra quân

Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 nhằm mục đích thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số, để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 và làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Cuộc điều tra được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 thu thập thông tin bảng kê của hộ (từ ngày 01/6/2024 đến 25/6/2024). Kết quả hoàn thành việc thu thập thông tin lập bảng kê tại 363 địa bàn với 61.941 hộ. Giai đoạn 2 thu thập thông tin phiếu hộ và phiếu xã (thời gian thu thập từ 01/7/2024 đến 15/8/2024). Theo đó, trên địa bàn tỉnh sẽ tiến hành điều tra tại 363 địa bàn với 11.031 hộ mẫu.

Ông Lê Thanh Nam - Phó Cục trưởng Cục thống kê phát biểu tại Lễ ra quân

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Lê Thanh Nam - Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh đề nghị UBND cấp huyện, cấp xã và BND các ấp, khóm hỗ trợ, tuyên truyền để các hộ dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra nhằm giúp hộ hợp tác tốt với điều tra viên. Điều tra viên cần tuân thủ quy trình phỏng vấn, ghi phiếu trung thực, khách quan, chính xác đúng phương án đã hướng dẫn. Chủ động trao đổi với Tổ trưởng, giám sát viên các cấp khi có khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình điều tra. Đội ngũ Giám sát viên cấp tỉnh, huyện và Tổ trưởng kịp thời thông báo cho điều tra viên những vấn đề về nghiệp vụ mới phát sinh và hướng dẫn việc cài đặt, định vị, update phiên bản mới,… để cuộc điều tra hoàn thành theo đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt nhất.

Ông Thạch Mu Ni - Phó Trưởng Ban Dân tộc phát biểu tại Lễ ra quân

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành phát biểu tại Lễ ra quân

Điều tra viên tiến hành thu thập thông tin tại hộ dân ở ấp Hương Phụ A,

xã Đa Lộc, huyện Châu Thành

Ngay sau lễ ra quân, các giám sát viên, tổ trưởng điều tra viên đã tiến hành thu thập thông tin phiếu hộ tại ấp Hương Phụ A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành./.