0294.3 863 708 | ctk_travinh@gso.gov.vn

Chi cục Thống kê khu vực Duyên Hải - Cầu Ngang tập huấn nghiệp vụ ghi phiếu Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

27/06/2024 15:52

Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại Trung tâm Chính trị huyện Duyên Hải, Chi cục Thống kê khu vực Duyên Hải - Cầu Ngang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thu thập thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị

Ông Lê Thanh Nam, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, dự và chỉ đạo hội nghị. Thành phần tham dự Hội nghị tập huấn: đại diện Lãnh đạo Phòng Dân tộc 02 huyện Duyên Hải, Cầu Ngang; Giám sát viên cấp tỉnh; Giám sát viên cấp huyện và 54 người là Tổ trưởng, điều tra viên các xã, thị trấn của 02 huyện Duyên Hải, Cầu Ngang.

Hội nghị tập huấn lần này nhằm hướng dẫn Điều tra viên thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam./.

Tin, ảnh: Trung Liệt